je suis Charlie
je suis Charlie
Illustration for article titled A hét cikije: az ELTE BTK és a végzősök szívatása

Július 10-e a mesterképzéses egyetemi jelentkezések során a különböző dokumentumok pótlásának határideje, az ELTE BTK azonban nem aprózta el a dolgot. Mivel a BA-s diplomaosztó jövő héten, július 18-án lesz, ezért előzetesen egy oklevéligazolást adtak ki a hallgatóknak, amivel a Felvi.hu-n igazolni tudták az alapképzés elvégzését. Azonban sokan rossz igazolást kaptak, ez pedig július 9-én, pontosan a határidő letelte előtt egy nappal derült ki. Ugyan e-mailben gyorsan kiküldözgették azóta a kiállítandó diploma sorszámával ellátott igazolásokat, ám így is sokan lehetnek, akik nyaralás, külföldi tartózkodás, miegyéb miatt nem értesülnek a problémáról.

Advertisement

Az Arany Málna-díj viszont egyértelműen azt az oktatási hivatali alkalmazottat illeti, aki arra a kérdésre, hogy mi lesz azokkal, akikhez nem jut el az információ, állítólag így válaszolt: "Nézze! Mindenki szeretné időben és rendben leadni a jelentkezését, de ez nem mindenkinek adatik meg."

Frissítés: Az egyetem vezetése közben levélben is reagált a történésekre, ekként:

"Tisztelt Oktatótársaim! Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara sajnálattal értesült a mesterképzésre jelentkezéshez szükséges oklevéligazolások kapcsán a végzős hallgatóink egy negyede esetében felmerült problémáról. Az oklevél sorszáma azon jelentkezők igazolásán nem szerepelt, akiknek a dokumentumot – a záróvizsgák, valamint az igazolás elkészítése és kiadása közötti határidő rövidsége miatt – még a diploma nyomtatása előtt kellett kiállítani. A Kar több mint 1500 diplomát állít ki csupán néhány napos határidővel (a záróvizsga időszak vége június 26, az oklevél-igazolások kiadásának határideje július 4. volt a Karon). A Kar Tanulmányi Hivatala amint tudomást szerzett arról, hogy az idei felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal az oklevélszám hiányában nem fogadja el a dokumentumot, még július 9-én, néhány órán belül e-mailben értesítette erről az érintett hallgatókat és megküldte számukra az addigra már elkészített okleveleik sorszámát is tartalmazó igazolást, hogy ne érje őket hátrány a felvételi jelentkezés során. Ezzel párhuzamosan – a probléma súlyára való tekintettel – a Tanulmányi Hivatal az Oktatási Hivatallal is felvette a kapcsolatot és – hogy egyetlen diákunkat se érjen jogsérelem – a törvényes határidő lejárta előtt megküldte közvetlenül az Oktatási Hivatal számára is az összes, oklevélszámmal kiegészített igazolást. Az Oktatási Hivatalnak a rendkívüli helyzetben tanúsított segítő együttműködéséért köszönettel tartozunk, az érintett hallgatóktól pedig ezúton is elnézést kérünk. Annak érdekében, hogy ez a probléma még egyszer ne fordulhasson elő és elegendő idő maradjon a záróvizsgaeredmények feldolgozására, kezdeményezzük a záróvizsga-időszak néhány nappal történő lerövidítését.

Reményeink szerint ily módon minden jelentkező felvételi eljárása zökkenőmentes lesz.

Budapest, 2013. július 10.

Üdvözlettel
Dr. Dezső Tamás
dékán"

Share This Story

Get our newsletter