je suis Charlie
je suis Charlie
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

G. Fodor öngyilkosságra buzdítja Krasznahorkait?

Illustration for article titled G. Fodor öngyilkosságra buzdítja Krasznahorkait?

Mert máshogy nem igazán értelmezhető G. Fodor Gábornak, a Századvég stratégiai igazgatójának legújabb blogbejegyzése, melynek utolsó bekezdése így szól:

Mr. Krasznahorkai, mit akarsz az alvóknál? Laci, a ravaszt meg kell húzni, nem beszélni kell róla.

Advertisement

Korábban pedig "nagyon büdös önsajnálat"-tal vádolja GFG Krasznahorkait, illetve azzal, hogy itthon nem jó neki, de máshol sem, "az egész világ egy áldás nélküli tér".

GFG egy januári posztjánál már idézett Krasznahorkait, és mostani írása is hemzseg az író műveire való utalástól: az eredetileg 2001-ben megjelent Este hat, néhány szabad megnyitás-ból is vannak részletek, de a Sátántangóból és Az ellenállás melankóliájából is.

Advertisement

Nehéz elhinni, hogy a bizalmaskodón lacizó GFG valóban azt ajánlja Krasznahorkainak, hogy lője főbe magát, másra viszont nem nagyon lehet gondolni. Márpedig ha tényleg így van, az több, mint gyalázat. Az Index sem igazán tudta értelmezni a dolgot, Keresztury Tibor pedig a Literán öngyilkosságra való felszólításként értékelte a zárlatot. A posztban ugyanis kifejtésre kerül, hogy Krasznahorkai magányos, nem jó neki sehol, az Este hat-ban megjelenő Ordináriusként a hetedik napon lebontja a templomot, és a nagy istenkeresésben elveszti a barátokat maga körül. Ráadásul GFG megjegyzi azt is, hogy "a mottók fontosabbak a végeérhetetlen mondatoknál", amivel kábé annyit mond, hogy ő sokkal fontosabb dolgokat ír Krasznahorkainál (GFG gondolkozik mottókban, Krasznahorkai pedig "végeérhetetlen mondatok"-ban).

Persze, az is lehet, hogy GFG csak ekként próbálta tudatni a világgal és Krasznahorkaival, hogy olvasta az író összes művét, és még reflektálni is képes rá - az utolsó bekezdést meg valami metaforikus utalásnak szánta a művek kapcsán. Gyengíti ezt az érvet, hogy az egész posztban úgy tesz, mintha Krasznahorkai azonos lenne több művének elbeszélőjével, bizonyos szereplőivel. A "semmi se marad utána" viszont ismét csak Krasznahorkai definiálásaként jelenik meg, így kevésbé lehet ezt hatástörténeti jóslatként értelmezni (miként ezt Keresztury teszi).

Advertisement

Mindenesetre bár nagyon úgy tűnik, de nem venném biztosra, hogy GFG öngyilkosságra buzdítja Krasznahorkait - az is lehet, hogy ismét csak mélyenszántani próbál a maga szokott modorában. De megszólalása leginkább a tizenéves punkgyerekére hajaz, aki odamegy a másik osztály fűzős, esetleg félrefésült hajú tagjához, és közli vele, hogy ha már ekkora világfájdalma van, akkor cselekedjen is ehhez méltó módon. Persze, valószínűleg ő sem kívánja a másik halálát, csak nagyon keménynek és nagyon tájékozottnak próbál látszani.

De még az is lehet, hogy GFG személyesen is ismeri Krasznahorkait. Máskülönben biztos nem lacizná, nem igaz?

Advertisement

(a szerző a vs.hu munkatársa)

Share This Story

Get our newsletter