je suis Charlie
je suis Charlie
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Így hanyatlik a Nyugat

Illustration for article titled Így hanyatlik a Nyugat

Augusztus végén még minden rendben volt. Zöld volt a szőlő, a tőkéken volt még a termés, nagy évjárat ígéretét zengte a szél, a víz és a borsajtó. De novemberre minden elromlott, már semmi az, mint régen. Hogy történhetett mindez? Senki sem érti, senki sem tudja.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter