je suis Charlie
je suis Charlie
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Magyar álláspont

Orbán Viktor ma kommunista kérdésfeltevésnek nevezte azt, ami szerint választani kell kelet- és nyugat között.

Advertisement

A Máért ülésén elmondottak illeszkednek az legújabb fordulatra az orbáni politikában (különösen az ukrán függetlenségről elhangzottak), aminek lényegi eleme az, hogy az eddig kelethez (és különösen Oroszországhoz) dörgölőző politikát nem ideológiai kérdésként kezeli (zárójelbe helyezve ezzel a hanyatló nyugat-feltörekvő kelet párosát), hanem pusztán gazdasági és nemzeti érdekek érvényesítéseként, valamint, hogy az oroszokkal szembeni megengedő és baráti kommunikációt felváltja egy látszólag kritikusabb hangnem (legalábbis a hivatalos kommunikációban, ugyanis a vezető jobboldali lapokban továbbra is folyamatosan CIA ügynökökként írják le a tüntetőket és majdani állapotokat vizionálnak).

Eszerint a nemzetnek érdeke, hogy egyaránt jó viszonyt ápoljunk Amerikával és Oroszországgal, mert ez szükséges a magyar geopolitikai érdekek ("a béke, az energiabiztonság és a kereskedelmi lehetőségek") megvalósításához. Ez pedig éppen annak a hintapolitikának a továbbélése, amit a kormány eddig is művelt, csak a mázat cserélték le rajta. A kérdés az, hogy az USA és az EU megelégszik-e ennyivel és elfogadja-e azt, hogy a szövetségi rendszeren belül egy állam a saját érdekeit a közösség érdekei elé helyezi?

Advertisement

Pintér Bence már egy hónapja megírta, hogy nincs olyan, hogy nem leszünk gyarmat, a kormány azonban úgy látszik továbbra is ebben szeretne hinni.

Share This Story

Get our newsletter