je suis Charlie
je suis Charlie
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Négy részlet a legutóbbi Demokratából

Illustration for article titled Négy részlet a legutóbbi Demokratából

"Ha például bombák hullanak a fejedre, éhezel, el akarnak pusztítani, börtönbe zárnak, megerőszakolnak és leverik a vesédet, na, az nem bagatell. Az sem bagatell, ha a hazádat idegen csapatok szállják meg, ha egyéni és közösségi jogaidat lábbal tiporják." (kiemelések tőlem - L. D.)

Advertisement

(Szentesi Zöldi László - Indextelenül)

"Szingapúr titka egyszerű, ezért nem is igen szeretnek politikailag korrekt körökben beszélni róla. Li Kuan Jú miniszterelnök, aki megválasztásától visszavonulásáig töretlenül vezette Népi Akciópártja élén az országot, alapjában véve öt dolgot hirdetett meg és hajtatott végre rendíthetetlen szigorral: rend, tisztaság, becsület, munka, szorgalom. A szó minden értelmében. A médiát korlátok közé szorította. Tiltott és üldözött minden devianciát a homoszexualitástól a rágógumizáson át a kábítószerekig. (...) Szingapúrban a törvénysértést botozással, súlyosabb esetben halállal büntetik. És mégsem tüntetnek Soros-pénzen tartott civil szervezetek Szingapúr utcáin, pedig itt aztán volna miért. Legfőképpen azért nem, mert előbb jól megbotoznák őket, utána meg úgy kirúgnák az országból, hogy a lábuk sem érné a földet. (...) Hogy jön mindez ide? Hát csak úgy, hogy ide jön. Pontosabban szólva: vagy ide jön ez a modell, vagy Európa megszűnik létezni. Azért lesz majd Li Kuan Jú bulvár az unió fővárosában, mert ha nem lesz, akkor bulvár sem lesz." (kiemelések szintén tőlem - L. D.)

Advertisement

(Bencsik András - Szelfi a Li Kuan Jú bulváron)

"»Megírta az Index.« Így lesznek sorskérdések olyan bagatell ügyekből, mint az autópályadíj vagy a vasárnapi zárva tartás. Igen, bagatell… (...) Neked, az elpuhult, Indexen táplált konzumrabszolgának a vasárnapi nyitva tartás élet-halál kérdése. Magadtól persze nem így gondolnád, de ügyesen megszelídített magának Mefisztó. Elvette az akaratodat, elvette a józan eszedet. »Megírta az Index…« (...) Az online újságírás »klasszikusai« látszólag mindenre tudják a receptet, de a való életet nem ismerik, mióta laptopjuk van, kiiratkoztak a mindennapokból. Lövésük nincs, hogyan kellene megírni egy riportot, az országban idegenül csetlenek-botlanak, ha a körülmények arra kényszerítik őket, hogy felemeljék értelmiségi valagukat a karosszékből, és hús-vér emberekkel érintkezzenek."

Advertisement

(Szentesi Zöldi László - Indextelenül)

"Elutasítóbb lett a közvélemény a vasárnapi zárva tartást illetően, mint novemberi felmérésünk idején. Akkor a lakosság alig egynegyede ragaszkodott csak a hiper- és szupermarketek nyitva tartáshoz (sic!), ugyanakkor 18 százalék határozottan ellenezte. Az új rend bevezetése óta a bezárás elutasítóinak aránya 33 százalékra emelkedett, az elutasítóké (itt a támogatókra gondolhattak - L. D.) viszont 11 százalékra csökkent. Velük szemben már csak csekély többségben van a nagy plázák vasárnapi zárva tartását támogatók, és legföljebb csak csak a kisebb üzletek nyitva tartását helyeslők aránya, ami ezúttal 35 százalék." (A diagram szerint közülük csupán 11 százalék mondta, hogy "ne legyen nyitva egy áruház sem", 8, hogy az élelmiszerboltok legyenek, 16 pedig, hogy a 400 négyzetméter alattiak legyenek. - L. D.)

Advertisement

(Kié legyen a vasárnap? - Közvélemény, 5. oldal)

Share This Story

Get our newsletter