je suis Charlie
je suis Charlie
Illustration for article titled Részletek az egyik új erkölcstankönyvből

Aki attól tartott, hogy a "kötelező vallási világnézet" megjelenését az általános iskolákban nem küszöböli ki a hittan helyett választható erkölcstan, sőt, esetenként azt csempészi vissza, annak úgy tűnik, igaza volt. Ráadásul a könyv egyik szerzőjének, Bánhegyi Ferencnek már akadt gondja az általa írt különböző tankönyvekkel 2000-ben illetve 2004-ben.

Advertisement

A 2013 augusztusában részben módosított, de hatályos 2011. évi CXC. (köznevelési) törvény az idén szeptember 1.-től az általános iskola 1. és 5. évfolyamán bevezetendő erkölcstan oktatásáról így rendelkezik:

3. § (3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.

Advertisement

Kérdés, hogy a hangsúlyosan világnézeti sokoldalúságot és tárgyilagosságot érvényesíteni kívánó új tantárgyat akárhol is taníthatják-e olyan tankönyvekből, amelyek egy, igen jól körülhatárolható jobboldali értékrendet adnak át, mint általános társadalmi normát.

(A kép tran503 tumblr-éről származik, a benne szereplő részleteket eredetileg a Népszava gyűjtötte össze)

Advertisement

Kövess minket Facebookon is, jó lesz!

Share This Story

Get our newsletter